Viết thuê khóa luận mẫu kết luận quản trị kênh phân phối

Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng sẽ chia sẻ với bạn mẫu kết luận quản trị kênh phân phối. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê khóa luận của Tri Thức Cộng Đồng.

Đề cập đến vai trò chức năng của hệ thống phân phối trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hệ thống hóa lý luận về quản trị kênh phân phối, phân tích thị trường để xác định thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm, nghiên cứu hành vi tâm lý khách hàng, xây dựng thương hiệu trọng hệ thống phân phối, xây dựng quy chế khuyến khích thành viên kênh.

2 – Mô tả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần H-PEC Việt Nam thông qua việc phân tích đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty, thực trạng việc nghiên cứu thị trường từ đó xác định thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm trên hệ thống phân phối, thực trạng việc xây dựng quy chế khuyến khích thành viên kênh.

3 - Chỉ ra được một số bất cập trong hoạt động kinh doanh nói chung và hệ thống kênh phân phối nói riêng. Đó là: (1) Hoạt động kinh doanh chưa rõ chiến lược phát triển lâu dài; (2) Việc nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu chưa được thực hiện một cách bài bản, việc định vị sản phẩm trên hệ thống phân phối chưa rõ nét, chưa xây dựng tốt chiến lược phát triển thương hiệu, chính sách khuyến khích thành viên kênh còn nhiều bất cập, hạn chế; (3) Trình độ cán bộ nhân viên chưa theo kịp yêu cầu đòi hỏi phát triển nhanh của nền kinh tế.

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê khóa luận của Tri Thức Cộng Đồng nhé.

4 - Từ những đánh giá tổng quát về hệ thống phân phối của công ty; căn cứ vào xu hướng phát triển của lĩnh vực kinh doanh thiết bị trình chiếu trong nền kinh tế thị trường hiện nay; cùng với các định hướng phát triển kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty cổ phần H-PEC Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty.

Với tình hình biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của DN các giải pháp cần phải được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, tùy vào tình hình cụ thể, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của DN. Tính khả thi của các giải pháp phụ thuộc vào nhiều yếu tố tình hình kinh tế vĩ mô, cơ sở hạ tầng công nghệ, sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật và tính lành mạnh trong hoạt động cạnh tranh của các DN.

Khuyến nghị và đề xuất với Chính phủ một số vấn đề về quan điểm, định hướng trong hoạt động nghiên cứu thị trường để xác định thị trường mục tiêu, phát triển hệ thống phân phối sản phẩm của DN trong thời gian tới và đưa ra một số giải pháp marketing chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động của hệ thống phân phối, nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần H-PEC Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xem thêm bài viết liên quan: Nhận viết thuê luận văn kế toán cho thạc sĩ cao học các đề tài

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê khóa luận của Tri Thức Cộng Đồng. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Tri Thức Cộng Đồng chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.

Giá làm luận văn thuê sẽ tùy thuộc vào ngành/chuyên ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết.

<LINK_TEXT text=“https://linkhay.com/link/2578611/dich-v … la-co-ngay”>https://linkhay.com/link/2578611/dich-vu-viet-luan-van-khoa-luan-a-goi-la-co-ngay</LINK_TEXT>